Страхотна поредица от статии разглеждащи креационизма

3адължително четиво. Междувпрочем креационистите използват едни и същи аргументи във всичките си писания, така, че ако сте чели една ви е достатъчна. На второ четене на „Свещенната крава“ и аз забелязах, че авторът само критикува, но не дава никаква алтернатива… и други там подли фатки от руското джу-джицо.

подбрал съм нещата, които ме разсмяха и се получи доста дълго – явно авторката има страхотно чувство за хумор

В защита на науката (->поредицата от всичките статии тук <-)

Ленокс трудно може да ме убеди в добронамереното си отношение към науката, докато нарича “сляпа вяра” решимостта на учения да си гледа работата, за която му плащат. Представете си следната ситуация: екип от учени взема 50 000 лв. от Националния фонд за научни изследвания, за да проучва защо честотата на астмата и алергиите в град Х се е повишила. Екипът изхарчва парите и след съответния срок предава отчет, в който пише, че случаите на астма и алергии в град Х са зачестили по Божията воля…

Защо Ленокс, вместо само да критикува, не изложи своята теза? Защо не опише как да проведем опит, който да потвърди съществуването на божествен крак или каквито искате други части от божествената анатомия?

“За да съществува живот на Земята, е необходим голям запас от въглерод. Въглеродът се образува от комбиниране или на три хелиеви ядра, или на хелиево и берилиево ядро. Известният математик и астроном професор сър Фред Хойл е установил, че за да може това да стане, енергийните нива на основното състояние на ядрото трябва да са много прецизно настроени едно спрямо друго… Ако отклонението е повече от 1% в която и да е посока, Вселената не би могла да поддържа живота. По-късно Хойл признава, че нищо не е разклатило атеизма му така силно като това откритие.”

Ако единствените по-тежки елементи на Земята бяха тези, които като въглерода са необходими за живота, щях, без да се съгласявам с Хойл, да проявя разбиране към неговите чувства. Само че Земята съдържа и много други елементи – всъщност всички, които имат достатъчно стабилни ядра, за да съществуват дълго време. В частност Земята съдържа изобилни запаси от вредни за живота елементи като живак, олово и уран. Но може би Някой Там Горе е искал да се погрижи не само за организмите, а и за човешката техника, в която тези елементи намират приложение, и за по-бързото поражение на Япония през Втората световна война, за което уранът безспорно е бил необходим :-).

В заключение бих искала да посоча, че ако приемем малката вероятност на действително настъпило събитие за доказателство, че Бог се е погрижил за неговото настъпване, това може да доведе до някои трудности от морално естество. Ще дам конкретен пример: Раждането на първо (и единствено) дете от 42-годишна неомъжена австрийска селянка през ХІХ в. е доста малко вероятно събитие, нали? По логиката на Ленокс и други автори, които той цитира, трябва да заключим, че Бог е желал появата на новороденото. Само че конкретното дете, което имам предвид, е Алоис Шиклгрубер, по-късно Хитлер, баща на Адолф Хитлер.

Разбира се, проблемът изчезва, ако като богомилите постулираме, че Творецът на видимия свят е злонамерена натура. Само че Ленокс и другите креационисти очевидно са убедени в неговата добродетел.

Чакай, чакай, ей сега прочетох по-нататък в книгата, че научни обяснения за произхода на живота не само няма, ами и ако все пак се появят, трябва да се отхвърлят априори, без изобщо да се обсъждат, както се отхвърлят проектите за вечни двигатели… Това не съм очаквала дори от Ленокс! Като ми мине световъртежът, се захващам да пиша част 5

След това малко упражнение се изкушавам да преведа още малко от вече цитираната страница на Джон Каталано: “Да, Майкъл Бий е учен, но наука ли е “интелигентният дизайн”? Ако е наука, той е първата наука, възникнала без дори едничка публикувана оригинална рецензирана статия, включително от самия Бий. Поради някаква причина той е решил да заобиколи рецензентите-професионалисти и да се обърне направо към антидарвинистки настроената общественост.”

На стр. 83 се цитира някой си Стюарт Кауфман: “Всеки, който Ви каже, че знае как е възникнал животът на Земята преди 3,45 милиарда години, е или глупак, или негодник. Никой не знае.”

Ленокс знае как е възникнал животът – чрез интелигентен дизайн. Затова можем да го попитаме към коя от посочените две категории се причислява. Впрочем те не се изключват взаимно.

Като гледам страницата на Дембски в Уикипедия, много не ми се вярва, че точно този човек може да формулира природен закон от ранга на Закона за запазване на енергията. Законът му гласи, че “естествените фактори могат само да предават комплексната специфична информация, но не и да я пораждат.”

Доколкото разбирам, според този забележителен закон без свръхестествена намеса не можеш не само да напишеш есе, а и да съставиш телефонен указател или списък за покупки. Това представя в нова светлина думите на вярващите, че Бог им помага във всичко, което вършат, но не мисля, че става за природен закон. (Към вярващите читатели: Подигравам се на Ленокс и Дембски, не на вас.)

Ако трябва да бъда честна, дългият горецитиран текст създава у мен впечатление, че авторът му, докато го е писал, си е пийвал или пушил (но не тютюн). Той добре показва защо еволюционистите не са убедителни в дебатите си с креационистите. Учените са тренирани да търсят и откриват дори дребни грешки в своите и чуждите разсъждения. Ето защо, когато бъдат залети с масивна вълна от глупост, те просто блокират подобно на чувствителни уреди, атакувани с дразнител извън обхвата на скалата им. Освен това подходът на учения, след като открие замаскирана грешка или глупост, е да я посочи и направи ясно видима. А когато един текст и без това е съвсем очевидно толкова глупав, колкото изобщо може да бъде, какво може да направи ученият освен да се хване за главата?

Някой ще възрази, че дори и най-посветеният на науката учен понякога общува с деца, прости хорица и изкуфели старци и следователно трябва да е свикнал с по-скромните интелекти. Или пък вместо учени трябва да викаме за тези дебати прогимназиални учители, свикнали да беседват с незрели умове. Да, но глупостта не е просто въпрос на незрял или оскъден интелект. Напротив, децата и интелектуално ощетените възрастни могат само да се плацикат в плитчините на глупостта, защото, за да се гмурнеш в бездънната й синева, ти трябва съсредоточеност и способност за абстрактно мислене. Изглежда, не само големите умности, а и големите глупости могат да се създават само от малцината избрани с коефициент на интелигентност над 120, докато ние, простосмъртните, сме обречени да попиваме и преразказваме техните творения съвсем според закона на Дембски :-).

По-нататък на стр. 96-98 Ленокс, след като пояснява “нямам намерение да твърдя, че Библията е учебник по природни науки“, я разглежда именно като учебник по природни науки. Или по-точно като учебник по сътворение, което явно според него трябва да замени природните науки.

Примерите, които Ленокс дава в своя подкрепа, според мен по-скоро говорят срещу него. Цитатът от Цицерон показва колко лесно интелигентен човек може да приеме за постижение на “съвършен и божествен” разум нещо, което всъщност чудесно се обяснява със “слепи” природни сили (доколкото днес дори креационистите не твърдят, че Бог лично търкаля небесните тела по техните орбити). Колкото до примера с часовника, аз мисля, че именно в подтекста на “интелигентния дизайн” е много логично човек, намерил часовник, да мисли, че часовникът винаги си е бил там. Защо да не е бил там винаги или по-точно откакто се е оформила Земята? Наистина хора-часовникари има сравнително отскоро, но след като постулирахме и божествен Часовникар, способен да сътворява неща, които не се оформят сами по естествен път, какъв е проблемът? Щом “интелигентният дизайнер” е сътворил далеч по-сложните белтъци, нуклеинови киселини, бактериални камшичета и цели клетки, то един часовник ли ще му се опре? Вярно, повечето часовникови механизми ще се износят за четири милиарда години, но има и някои трайни, пък и в условието на задачата не се изисква намереният часовник да работи :-). Така че привърженикът на “интелигентния дизайн”, ако е последователен в абсурдните си възгледи, трябва да каже: “А бе, на мен ми е съвсем ясно как е възникнал и еволюирал животът, само се чудя защо всяка неделя се разхождам по къра и още ни веднъж не съм попадал на часовник.”

Виждате ли защо “интелигентният дизайн” не е наука? Защото с него може да се ”обясни” абсолютно всичко, което значи, че в действителност не се обяснява нищо.

Че Ленокс е невежа в науката, следва пряко от биографията му, както посочих в част 1. Единствената му документирана научна подготовка са уроците от средното училище (вероятно добре забравени). Така че той разбира от наука, колкото аз например от електроника. С тази разлика, че аз не давам акъл на съпруга си как да поправя телевизори, нито пиша книги, опровергаващи ръководствата по електроника и приписващи транзисторите на божествен Творец. Отново цитирам Прометей: “Виждал съм хора, много компетентни в области извън науката, да се излагат… като си въобразяват, че техните умения например в бизнеса някак са ги надарили със способността да разбират науката и медицината… Трудно ми е да се поставя на тяхно място – да си представя, че съм експерт в област, в която почти (или изобщо) не съм обучаван. И подозирам, че това явление е ограничено за науката, защото не виждам много хора да си приписват несъществуваща компетентност по финанси, бизнес, поправяне на водопроводни тръби или на коли. Може би защото, ако се правиш на експерт в тези области, бързо ще се удариш в острите ръбове на действителността във вид на загуби на борсата, фалит, течове и коли, които не вървят. Докато, ако се правиш на експерт в науката, трябва много да се постараеш, за да се сблъскаш с действителността. Стига само да не се опитат да пренебрегнат закона за гравитацията или някои важни и неотменими факти от човешката физиология, повечето пишман-учени ще останат в блажено неведение за своето безумие.”

Ако Ленокс иска да знае защо задава неправилните въпроси, достатъчно е да прочете кое да е подробно описание на научния метод. Да питаш дали Господ Бог е сътворил живота, повишил честотата на алергиите в град Х или оставил часовник на местопрестъплението, определено са неправилни въпроси в света на науката.

Наистина някои са “посмели да поставят под въпрос и Нютон, и Айнщайн” (всъщност самият Айнщайн отхвърля Нютон освен като приближение), но техните гласове са заглъхнали бързо. Затова, ако преподаваш теориите на Нютон и Айнщайн, няма да попадаш във всеки курс на отровени млади умове, които оспорват урока ти, преди дори да са го чули. А когато реши да се развее по площад “Славейков”, преподавателят-физик не вижда на всяка сергия лъскави книжлета със заглавия като “Грешката на Нютон”, “Черната кутия на Айнщайн” или “Погребала ли е физиката Бога?”. Затова, ако някой изрази невяра в Нютон и Айнщайн, физиците няма да реагират така остро, както реагирам аз сега (макар че ще си мислят за него точно същите неща).

А иначе съм склонна да се съглася с Попър, че дарвиновата еволюционна теория е повече философия и логика на ситуацията, отколкото наука, и че не отговаря на критерия за отрицаемост. Дори бих добавила, че доколкото можем да съберем доказателства против нея, вече ги имаме: класическият дарвинизъм постулира, че еволюцията винаги става чрез малки промени, докато всъщност тя понякога включва умножаване на целия геном (полиплоидизация) – промяна, която можем да наречем малка само ако разтегнем докрай дефиницията :-). И какво от това? Нима някой не е бил наясно, че дарвинизмът пречи на Ленокс не със своята наука, а със своята материалистическа философия?

Текст, който по същество повтаря последното изречение, заема стр. 128-134. Когато прочета нещо такова, ще ми се да попитам автора колко точно вкаменелости той би признал за “добро документиране”. Антидарвинистите гледат на количеството вкаменелости, както повечето хора гледат на количеството собствени пари – колкото и да са, все не им стигат. На мен като любител (т.е. не-палеонтолог) вкаменелостите, които се дават в учебниците, са ми напълно достатъчни.

Съгласявайки се принципно с разграничението между двете категории събития, бих искала да попитам проф. Ленокс: Коя точно историческа наука приема “следите от божествения крак” за най-доброто възможно обяснение на което и да е минало събитие? (Наистина Атила е наричан “бич Божи”, но досега не мислех, че този израз трябва да се приема буквално.)

Съдия Джоунс, разбира се, е лаик в науката, но като юрист има познания за действителносттта и критично мислене. Той явно е разбрал нещо, което убягва на креационистите и лековерните им читатели: че явленията в живата природа не са принципно различни от останалите явления и съответно, ако допуснем в еволюцията да бъдат намесени свръхестествени небивалици, ще бъдем принудени да ги допуснем и навсякъде другаде. Кажеш ли А, трябва да кажеш цялата азбука. Ако Джоунс беше подкрепил “интелигентния дизайн”, той щеше да наруши не само Конституцията, а и самите основи на правораздаването. Утре всеки нечестен адвокат би могъл да се изправи срещу него в съда и да пледира, че не клиентът му, а Интелигентният дизайнер е източил фирмения пенсионен фонд или е хвърлил жертвата през прозореца. И Джоунс не би могъл копче да му каже.

“Изначалната грешка на креационистите е привличането на свръхестествени сили за обяснение на естествени явления. За да илюстрирам колко е нелепо това, ще дам пример от криминалистиката, която като науката се занимава изцяло с естествени явления и като науката не обещава цялата истина. Да допуснем, че снощи в глуха улица е бил намерен труп на мъж с прерязано гърло. Криминалистите, разбира се, ще започнат да търсят убиеца. Те може никога да не го намерят, но това няма да ги накара да прибягнат до работната хипотеза, че мъжът е бил заклан от ангел Господен с огнен меч.”

Чудя се как човек с толкова слаба биологична подготовка като Ленокс може да си мисли, че е способен да определи колко гена трябва да съдържа геномът на един организъм. Явно той като много други антидарвинисти има антропоцентричен светоглед. Ето защо не може да повярва в общия произход и родството ни с другите организми, понеже тези факти му се струват нелепи и унизителни. Бих го посъветвала да прочете описанието на генома на фага (т.е. бактериалния вирус) ламбда, съдържащ само трийсетина гена, и да се опита да разбере как този геном работи. Обзалагам се, че от главата му ще почне да излиза пара.

Защо хора като отец Джеремая Райт, прочул се покрай енориаша си Барак Обама, и споменатата нобелистка Вангари Маатаи твърдят, че вирусът на СПИН е създаден от зли бели учени? Отчасти това може да се обясни с техния черен расизъм (безспорен) и интересно душевно състояние (твърде вероятно). Но не по малка важна причина според мен е желанието да се бутне под килима страхотният богословски проблем, който представлява един HIV-вирус, създаден пряко от Бога.

Ако Бог е Интелигентен дизайнер, който собственоръчно сътворява всеки вид, то наистина Той носи пряка отговорност за вируса на СПИН, както и за този на детския паралич, на рубеолата, на едрата шарка, на беса…, а също така за бактериите на чумата, холерата, туберкулозата, проказата, дифтерията (наречена още “удушвач на деца”), тетануса, антракса, петнистия тиф… – списъкът може да бъде продължен. Наистина не разбирам защо толкова много вярващи искат да виждат Бога като неуморен Конструктор на биологични оръжия, немалко от тях насочени изключително срещу Неговия образ и подобие.

Ако обаче се приеме, че Бог в началото на времето просто е “разпоредил” еволюцията, когато и ако я има, да се извършва чрез мутации и естествен отбор, то ясно е, че ще има всякакви мутации. И повечето неизбежно ще са вредни, без това да е изрична Божия воля. Ясно е също, че където има свободна ниша за причинител на болест, много е вероятно еволюцията да я запълни с някоя зловредна мъничка твар. И това няма да е изрична Божия воля, а само странична проява на всеобщ закон, както смъртта на човек при падане от висок етаж е само странична проява на всеобщия закон за гравитацията. Нютоновата вселена понякога се оприличава на часовник, който Бог е навил и е оставил да работи. Еволюиращият жив свят по-скоро може да се сравни с калейдоскоп. И макар да не виждам проблем в убеждението, че Бог го е създал, не вярвам, че Той бърка вътре да намества цветните стъкълца, и то така, че само креационистите да видят невидимия Му пръст. Това ми се струва преголямо надценяване на собствените познания от страна на хора, които са затворени в същия калейдоскоп.

и още нещо интересно:
http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Catalano/box/behe.shtml

Advertisements

11 Коментари to “Страхотна поредица от статии разглеждащи креационизма”

 1. малее, тоя постинг ще си го дочитам утре

 2. аз пък си го дочетох веднага и никак не съжалявам, макар леко да ми се губи смисълът му 🙂 да спориш с евангелисти е като да спориш с радиото, а така или иначе те и идеите им са разпространени само по едни географски ширини, твърде далече от тука, а и там повечето хора не ги долюбват особено.

 3. гравитон Says:

  Всичко разбрах, само не разбрах, какво разбрах! С една дума, да влезе убития и някой да каже къде се впрягат воловете на парния локомотив…

 4. Междувпрочем креационистите използват едни и същи аргументи във всичките си писания, така, че ако сте чели една ви е достатъчна.

  Като си говорим за повтаряне на аргументи, неизбежната връзка е:
  The TalkOrigins Archive » An Index to Creationist Claims (пълният списък)

  Самият сайт също е… доста интересен, ако се интересуваш от темата. 🙂

 5. @ батпеп – по добре прочети целите статии – заслужава си

  @ лонги – аз съм извадил само по-пикантните моменти – за разбиране на темата се препоръчват целите статии – жената е научен работник и си е развила темата перфектно

  @гравитон – не се плаши – той и автора на разглежданата книга е разбрал не повече от тебе, а е професор по математика

  @daggerstab сега ще го видиме

 6. Мисля, че не трябваше да триеш написаното от теб. Можеше вместо това да го редактираш във вида „какво впечатление създава книгата „Kicking the sacred cow“ у непредубедения читател“ (а ти си именно такъв, за разлика от мен). Работата е там, че всеки интелигентен, критично мислещ човек може да бъде подведен. Впрочем цялата поредица статии „В защита на науката“ на Мая тръгна от един постинг на Lyd, в който тя препоръчваше книгата на Ленокс. Lyd, за разлика от теб, определено би клоняла към мистичното обяснение (въпреки привидната си неутралност). И точно това е интересното – тя е много умна (повече от мен), търси истината и задава въпроси, но продължава да не вижда проблема с Ленокс.

  И така, доста популярно става убеждението, че науката е фанатична, задръстена и закостеняла и поддържа на изкуствено дишане теориите си, които не са нищо повече от непотвърдени измишльотини. За сметка на това в заслепението си науката не желае да признае „мистериите“, които религиозните „учени“ разкриват.

  Но мистерията просто е всичко, което не е рационално обяснимо, т.е. тя няма как да бъде наука. Или както пише Мая (малко по-разширено от цитираното по-горе):

  Да допуснем, че снощи в глуха улица е бил намерен труп на мъж с прерязано гърло. Криминалистите, разбира се, ще започнат да търсят убиеца. Те може никога да не го намерят, но това няма да ги накара да прибягнат до работната хипотеза, че мъжът е бил заклан от ангел Господен с огнен меч. Ако убитият е мутра, от която е бил пропищял целият град, някой може да каже, че “Господ го е наказал”, но ще има предвид, че Господ е използвал като свое оръжие друга мутра с нож, а не ангел с огнен меч.

  Да кажем, че разследването стигне до някакво противоречие – напр. според съдебния лекар човекът е убит не по-късно от 10 ч., а свидетел твърди, че в 11 ч. е минал оттам и улицата е била празна. Ще ни накара ли това да сметнем, че Господ е ускорил послесмъртните промени в трупа, за да направи видима Своята роля? Не, ние пак ще потърсим естествено обяснение – ще допуснем, че свидетелят лъже, съдебният лекар греши или пък някой е извършил убийството другаде и е пренесъл трупа след 11 ч.

  Ако някой намеси Господ в неизяснените обстоятелства около дадено престъпление, всеки би поставил под въпрос разсъдъка му. С какво са принципно различни събитията в живата природа?

  Друга критика ми е, че разбърканите цитати от Мая не са разбираем и последователен начин да се поднесат нещата и предполагам от това идва объркването на Гравитон. От друга страна, съмнително е, че повечето хора ще тръгнат да четат оригинала, така че не знам.

 7. Мисля, че не трябваше да триеш написаното от теб. Можеше вместо това да го редактираш във вида „какво впечатление създава книгата „Kicking the Sacred Cow“ у непредубедения читател“ (а ти си именно такъв, за разлика от мен). Работата е там, че всеки интелигентен, критично мислещ човек може да бъде подведен. Впрочем цялата поредица статии „В защита на науката“ на Мая тръгна от един постинг на Lyd, в който тя препоръчваше книгата на Ленокс. Lyd, за разлика от теб, определено би клоняла към мистичното обяснение (въпреки привидната си неутралност). И точно това е интересното – тя е много умна (повече от мен), търси истината и задава въпроси, но продължава да не вижда проблема с Ленокс.
  .
  И така, доста популярно става убеждението, че науката е фанатична, задръстена и закостеняла и поддържа на изкуствено дишане теориите си, които не са нищо повече от непотвърдени измишльотини. За сметка на това в заслепението си науката не желае да признае „мистериите“, които религиозните „учени“ разкриват.

  Но мистерията просто е всичко, което не е рационално обяснимо, т.е. тя няма как да бъде наука. Или както пише Мая (малко по-разширено от цитираното по-горе):

  Да допуснем, че снощи в глуха улица е бил намерен труп на мъж с прерязано гърло. Криминалистите, разбира се, ще започнат да търсят убиеца. Те може никога да не го намерят, но това няма да ги накара да прибягнат до работната хипотеза, че мъжът е бил заклан от ангел Господен с огнен меч. Ако убитият е мутра, от която е бил пропищял целият град, някой може да каже, че “Господ го е наказал”, но ще има предвид, че Господ е използвал като свое оръжие друга мутра с нож, а не ангел с огнен меч.

  Да кажем, че разследването стигне до някакво противоречие – напр. според съдебния лекар човекът е убит не по-късно от 10 ч., а свидетел твърди, че в 11 ч. е минал оттам и улицата е била празна. Ще ни накара ли това да сметнем, че Господ е ускорил послесмъртните промени в трупа, за да направи видима Своята роля? Не, ние пак ще потърсим естествено обяснение – ще допуснем, че свидетелят лъже, съдебният лекар греши или пък някой е извършил убийството другаде и е пренесъл трупа след 11 ч.

  Ако някой намеси Господ в неизяснените обстоятелства около дадено престъпление, всеки би поставил под въпрос разсъдъка му. С какво са принципно различни събитията в живата природа?

  Друга критика ми е, че разбърканите цитати от Мая не са разбираем и последователен начин да се поднесат нещата и предполагам от това идва объркването на Гравитон. От друга страна, съмнително е, че повечето хора ще тръгнат да четат оригинала, така че не знам.

 8. @estranged
  лид плува в мистиката като риба във вода, това е безспорно. Проблемът е, че в момента не съществува никакво реално доказателство за това, че която и да е от мистичните теории е вярна. Нито едно. Забележи, че в Лас Вегас всякакви магьосници правят „чудеса“ пред публика за по, да речем хиляда долара на вечер. Само, че никой от тях, които могат да правят „свръхестествени неща“ не отива да вземе милиона на Ранди, за когото предполагам знаеш.

  Напоследък четох някъде, май в scepdic че интелигентен не винаги значи критично мислещ и обратното и във връзка с това се сещам за един пример:

  Спомням си един разговор между двама души – единият начетен, води се интелигентен, но завеян. Другият не е прочел една книга, но е критично мислещ. Начетения дава за пример, че в руските вестници има обяви за премахване на човек чрез магия – плаща се при изпълнена поръчка, от което си прави извода, че в русия действително има хора, които чрез магия могат да убият човек. Критично мислещият, неначетения му отговаря – абе ти откъде си сигурен, че с тяхната магия просто няма да пратят да го застреля някой и да вземат мангизите – после нека ги обвинят в съда, че са варили боб и са мятали кокали, в резултат на което по случайно съвпадение някой му е теглил куршума:)))

  Колкото до цитатите – извадил съм само нещата, които ме разсмяха заради страхотното чувство за хумор на авторката – дал съм линк към всичките статии и съм ги препоръчал да се прочетат за хората, които наистина искат да разберат за какво става въпрос, както направих аз. Ако някой вместо да прочете девет смислени статии предпочита да изкълве всичко де що има издадено от Карлос Кастанеда, който беше страшно духовен, но умря от рак проблема си остава негов.

  @daggerstab този линк решава въпроса радикално, като се разрових разбрах, че креационистите използват винаги едни и същи доводи като в различните книги ги комбинират по различен начин, като някои добавят малко световна конспирация за вкус:))
  Линкът е една енциклопедия на креационистките глупости, като на всички въпроси е отговорено кратко и ясно – ако този линк не реши проблема на някой с интелигентния дизайн, нека свети Игнацио Лойола да му е на помощ, аз се отказвам да го убеждавам или раубеждавам в каквото и да било.

 9. аее, вие сте бати скиците, отивам да си легам.

 10. Благодаря за ласкавото мнение! Радвам се, че тази серия публикации не се оказа чисто губивреме, както ми изглеждаше отначало.

 11. Изобщо не е губувреме – страхотна е.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: